top of page

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

 

Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

 

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.

 

De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

 

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

 

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid.

De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

De leden van de schoolraad voor de periode 2021-2022 zijn:

Voorzitster: Emmely Priau

Secretaris: Jos de Cubber

Leden: Catherine Verhaeghe, Benny Callebaut, Marieke De Clercq en Freya Neyt 

bottom of page